Meny Stäng

Minska dina fasta kostnader – så går du tillväga

Så kallade fasta kostnader är kostnader som återkommer med jämna mellanrum, dvs. varje månad, kvartal eller år. Typiska exempel på fasta kostnader är t.ex. hyra, elräkning, telefonräkning, kostnad för försäkringar samt lån man betala av på med jämna mellanrum.
Många tycker att det känns svårt att kunna påverka de fasta kostnaderna, men det går faktiskt. Nedan följer några bra tips på hur du kan minska dina fasta kostnader:

Ta reda på vilka kostnader du kan påverka

Alla fasta kostnader kan man inte påverka. Att t.ex. få ned sin hyra kan vara svårt. Det samma gäller i regel kommunala kostnader, som t.ex. för sophämtning, barnomsorg och så vidare. Så börja alltid ditt försök med att minska dina fasta kostnader med att identifiera vad du kan påverka och inte.

Försäkringar

Att försäkra sig på olika sätt är alltid smart, men många har inte de bästa och mest förmånliga försäkringarna idag. Det går därför ofta att få ned sina fasta kostnader för försäkringar t.ex. genom att samla alla sina försäkringar hos ett och samma bolag, då många försäkringsbolag erbjuder en slags ”mängdrabatter” för försäkringar.Du kan även använda olika jämförelsetjänster på Internet för att prisjämföra dina försäkringar. Detta går snabbt då en jämförelsetjänst med automatik kollar upp priser på olika försäkringar via nätet. Insplanet är en av de mest kända prisjämförelsetjänsterna för just försäkringar, men det finns även andra.

Bensin

Bensin är dyrt i Sverige, det kan man inte komma undan, men genom att ta reda på var du kan tanka allra billigast på just din ort (detta gör du förstås genom att besöka så många tankställen du känner till och hålla koll på deras priser ett tag), kan du få ned bensinkostnaderna ganska mycket, ibland med flera tusenlappar per år.
Vissa företag erbjuder även så kallade medlemsförmåner och rabatter om man har deras speciella tankkort, så även att bekanta sig med hur sådana tankkort och deras priser funkar kan löna sig.

El

Elkostnaderna tillhör de största kostnaderna för de flesta hushåll, framför allt under vintern, och framför allt för dem som bor i villa. Länge var konkurrensen på elmarknaden i Sverige ganska dålig, vilket gjorde att det var svårt att hitta riktigt bra priser för el, men idag finns det även många mindre elleverantörer på marknaden, som dragit ned priserna. Att även göra en prisjämförelse för el med jämna mellanrum är därför en jättebra ide.

Att försöka minska på elförbrukningen är också en bra ide. I många hem är alla lampor på hela tiden, fläkten lämnas på i timtal efter att man lagat mat… ja, exemplen är många. Fundera på om några ”energibovar” förekommer i ert hem, och försök i så fall eliminera dem.

Se över dina prenumerationer

I många hushåll har man en rad prenumerationer som löper på med automatik, för att man skaffade dem någon gång när man blev erbjuden ett riktigt bra erbjudande. Detta innebär ju inte att man fortfarande har användning för tjänsterna, eller att priset på prenumerationerna är bra idag, så gå igenom alla prenumerationer du har, fråga dig själv om de verkligen är nödvändiga, och säg upp allt som inte är det.

Lån

Många hushåll har även lån av olika slag. I regel brukar det inte vara så lätt att få ned räntan på befintliga lån i efterhand, men det går alltid att flytta lånen och på så sätt få ned kostnaden för dem. Gör därför en lånejämförelse för att se om du kan få samma lån som du har idag billigare hos en annan bank eller kreditgivare. Givetvis innebär det ofta lite jobb att byta bank och lånegivare, men eftersom man samtidigt kan spara stora summor, brukar det vara värt det.

Sparande

För en del sparformer förekommer onödigt höga avgifter. Detta beror på att sparandemarknaden länge inte var så konkurrentutsatt i Sverige, vilket gjorde att de som erbjöd sparprodukter kunde göra lite hur de ville, och sätta vilka priser de ville. Idag har dock allt fler företag börjat erbjuda sparandeprodukter av olika slag, vilket gör att det även finns en konkurrens gällande detta. Därför går det att hitta sparformer som är helt kostnadsfria, eller har mycket låga avgifter.

Telefoni och mobiltelefoni

Även när det gäller telefon-, men framför allt mobiltelefonabonnemang så sitter många med alldeles för dåliga abonnemang, ofta eftersom man skaffade abonnemanget för att man nappade på ett förmånligt erbjudande en gång i tiden, t.ex. att få en gratis mobiltelefon eller liknande. Sedan blir det sällan av att man byter mobiltelefonioperatör, men du vet väl att du kan få med dig ditt gamla telefonnummer även om du går över till en annan operatör? Och då kan du även spara en bra slant i många fall. I dagsläget finns det egentligen inga jätteväl fungerande jämförelsetjänster för telefon- eller mobiltelefonabonnemang, så vill du jämföra priser på dessa, bör du gå in på operatörernas hemsidor och kika på priser där.

Bredband

Bredbandsutbudet är enormt i Sverige idag, och det är många som slåss om kunderna, så säkerställ att du inte betalar för mycket för ditt bredband genom att göra en prisjämförelse även för detta. Detta kan man göra med automatik med hjälp av prisjämförelsetjänster, men tänk på att inte alla bredbandsabonnemang finns tillgängliga på alla orter, så framför allt om du bor i glesbygd kan det vara så att du har färre alternativ.

Hitta fler fasta kostnader du kan dra ned på

De fasta kostnaderna som nämndes ovan är endast några exempel på fasta kostnader som många kan dra ned på, detta är inte på något sätt en fullständig lista på alla fasta kostnader man har. Det kan därför vara en mycket god ide att försöka leta efter fler fasta kostnader att dra ned på, på egen hand. Enklast görs detta genom att man sätter ihop en hushållsbudget, och sedan granskar den, eller genom att skriva ned alla betalningar man gör under en viss tid för att se vart ens pengar går. Då är det viktigt att man delar in budgeten eller uträkningen i olika utgiftsposter, så att man enkelt kan se vilken av dem som kanske verkar onödigt hög.