Meny Stäng

Amortering

Att amortera på sitt lån innebär att man betalar av på lånet. I regel gäller dock en amortering endast en del av lånet, man talar därför inte om amortering om man löser hela lånet man har. Amortering kan dock göras på flera olika sätt. För att ta reda på hurdan amortering ett visst lån har, tittar man på lånets avbetalningsplan eller amorteringsplan.

De vanligaste formerna av amortering i Sverige idag:

  • Rak amortering – vilket innebär att man betalar av lika mycket varje gång man betalar av på lånet.
  • Annuitetsamortering, vilket innebär att man betalar ett växlande belopp på lånet, under lånets löptid. Detta innebär att man i början av avbetalningsplanen betalar av mer på lånet, eftersom ränteutgifterna då är högre (eftersom låneskulden är högre). I slutet av låneperioden har man lägre avbetalningar med anledning av att skulden är mindre. Ju kortare återbetalningstid man har, desto mindre brukar dock skillnaderna vara under lånets löptid.

Amorteringsfria lån

Utöver dessa två vanliga varianter för amortering finns det även så kallade amorteringsfria lån. Med detta menas att hela låneskulden betalas tillbaka samtidigt, när lånets löptid nås. Då görs inga avbetalningar alls innan detta. Amorteringsfria lån är dock främst mycket små lån. Även om det förstås finns vissa undantag till denna regel, så är det ett större lån du tar, brukar det röra sig om antingen annuitetslån eller lån med rak amortering. Väljer man ett amorteringsfritt lån betalar man i regel en högre ränta för lånet, eftersom amorteringsfria lån alltid innebär en högre kreditrisk för långivaren.

amortering

Viktigt att tänka på!

Eftersom många lån har rörliga räntor kan den amortering som behöver göras på lånet ändras med tiden då det allmänna ränteläget ändras. Detta gäller oavsett vilken typ av amortering man har på lånet. Olika långivare brukar dock lösa detta dilemma, med förändrade räntor på olika vis. Så om detta skulle inträffa och det rör sig om rejäla belopp, bör du alltid kontakta långivaren du lånat av för att höra med dem hur detta kommer att påverka amorteringen.

Serieplan

När det gäller amortering av bolån, som är de största lånen, kan även något som kallas serieplan användas. En serieplan innebär att lånet har förbestämda återbetalningsbelopp, men att denna plan kan göras om vid vissa specifika tillfällen, t.ex. med några års mellanrum. Serieplaner används dock sällan för mindre lån, som inte är bolån.

Vilken form av amortering är då bäst?

Detta är en smaksak. En del tycker att det känns tryggast att veta exakt hur mycket lånet kommer att gå på varje månad under hela lånets löptid. För andra är detta inte lika viktigt, utan det finns även de som tycker att det känns bra att lånekostnaderna minskar med tiden. Vilket alternativ du bör välja beror därför på hur du tycker att de olika alternativen passar ihop med din övriga ekonomi.

Att amortera extra

På många lån kan man trots att man har en förutbestämd amorteringsplan betala av extra om man skulle få tillgång till extra pengar eller liknande under lånets löptid. Hur detta påverkar lånets amortering beror dock på vilken långivare du har lånat av. En del långivare väljer då att göra lånets löptid kortare, medan andra istället minskar din månadskostnad och amortering av lånet.
Det finns även en del långivare som tar ut någon form av avgift för att man gör extra amorteringar. Men det sistnämnda är idag förhållandevis ovanligt, framför allt när det gäller privatlån och andra mindre krediter.