Meny Stäng

Annuitetslån

Ett annuitetslån är ett särskilt lån, där ett särskilt belopp, som brukar kallas för annuitetsbelopp betalas ut på lånet. Annuitetsbeloppet innehåller både själva amorteringen, som i regel är lika stor varje månad, samt räntan, vars storlek dock varierar under lånets löptid. Detta innebär att när man tar ett annuitetslån så betalar man alltså större betalningar på lånet under löptidens början, men sedan sjunker beloppet som ska betalas, eftersom låneskulden blir mindre, och man därmed betalar mindre ränta på lånet.

Annuitetslån har den fördelen att man får en jämn, men ständigt sjunkande betalningsserie på sitt lån, vilket många uppskattar, eftersom man då kan räkna med att låneutgifterna sjunker löpande.

Vad händer då om räntesatsen man betalar på sitt annuitetslån ändras?

Det är förhållandevis vanligt att det allmänna ränteläget, och därmed även räntan du betalar för ditt annuitetslån kan ändras under lånets löptid. Detta kommer i så fall att få som följd att den ursprungliga betalningsplanen och dess beräkning inte längre stämmer, och därför slutar att gälla.

annuitetslån

Exakt vad som händer vid dessa tillfällen beror dock på vilken långivare man lånat av. En del långivare väljer att låta lånet löpa under en längre tid om räntan blir dyrare, men det kan även få som följd att det belopp man ska betala på lånet höjs. Om det är viktigt för dig att med säkerhet veta vilket av dessa alternativ som blir aktuellt, rekommenderar vi att du tar kontakt med den långivare du lånat av, eller funderar på att låna av.

Om beloppet som ska betalas tillbaka varje månad höjs på lånet, kallas detta för bibehållen eller falsk annuitet. Medan ändrad annuitet används för att benämna annuitetslån som i dessa lägen får en längre löptid.

Hur tar man då reda på vad ett visst annuitetslån skulle kosta varje månad?

I så fall vänder du dig till annuitetslånets långivare. Långivarna har nämligen ofta någon form av tabeller eller kalkyler som de kan visa dig för att ge dig en bättre bild av detta. Annuitetslånets månadskostnad påverkas bland annat av:

  • Räntans storlek
  • Lånets löptid
  • Lånesumman du lånar

Så det går även att räkna ut kostnaden själv med dessa uppgifter, men att använda en färdig kalkylator brukar vara enklare.

Vi förklarar även begreppet annuitet här.