Meny Stäng

Bankdag

Med termen bankdag menas en dag när banker i regel har öppet. I Sverige innebär detta att måndag till fredag är bankdagar varje vecka, förutsatt att en helg inte infaller på någon av dessa dagar, då helger inte är bankdagar. Bankdagar används i flera olika sammanhang hos banker, t.ex. i samband med betalningar och överföringar, i samband med ränteberäkning och så vidare. Motsatsen till bankdag kallas för bankfri dag, och det är alltså dagar då bankerna har stängt, t.ex. helger, veckoslut och liknande.

Bankdagar sägs ha uppkommit eftersom banker inte kör några betalöverföringar eller genomför administrativa åtgärder på bankfria dagar.

Utomlands kallas en bankdag ofta för business day, för att beteckna dagar då affärsverksamhet kan bedrivas, men i Sverige är alltså termen mer knuten till just banker och deras verksamhet.

bankdag

Fler ekonomiska begrepp hittar du i vår ordlista.