Meny Stäng

Banksekretess

Enligt lag måste stora delar av bankkunders tillgångar, transaktioner och uppgifter sekretessbeläggas. Detta beror på att alla svenska bankkunder omfattas av något som kallas banksekretess. Banksekretessen omfattar så väl skriftliga och muntliga uppgifter, samt även något så grundläggande om en viss person är kund hos en viss bank eller inte. Inte ens en sådan, till synes oskyldig uppgift får alltså lämnas ut av banken, för att inte tala om mer känsliga uppgifter.

Varför behövs då banksekretessen?

Detta är nödvändigt eftersom bankkunder måste kunna ha förtroende för sin bank och deras rådgivning. Det anses därför viktigt för kunderna att veta med säkerhet att ingen utomstående kan få tag på deras uppgifter.

Banksekretess

Annat som kan vara bra att veta om banksekretess

Banksekretessen upphör inte om kundens kundförhållande med banken upphör. Inte ens efter att du slutat vara kund hos banken får alltså några uppgifter lämnas ut om dina förehavanden med dem. Inte heller får en banktjänsteman lämna ut några uppgifter efter att denna slutat sin anställning i den bank där man varit anställd.

Det finns vissa undantag till banksekretessen, och det gäller främst uppgifter till Skattemyndigheten och Polisen.

Det är vidare inte bara ekonomiska frågor som omfattas av banksekretess, utan även personliga saker, som testamenten, skilsmässor och liknande är sekretessbelagda.

Vad händer då om en bank bryter mot reglerna om banksekretess?

Då kan följden bli att banken som gjort detta tvingas betala någon form av skadestånd till den bankkund som drabbats. Dock ligger bevisbördan i detta fall på bankkunden, som måste visa att man skadats av detta på något vis.

Kan man kringgå banksekretess?

Ja, som kund hos en bank kan man lämna in en fullmakt, som säger att banksekretessen kan brytas för att en viss namngiven person, som t.ex. hjälper en med ekonomiska frågor eller liknande, ska kunna få uppgifter vid behov.

Hur märker man då av banksekretessen i praktiken som kund?

Främst gör man detta eftersom man i väldigt många fall, då man har att göra med banken måste identifiera sig på något sätt. Anledningen till detta är just banksekretessen, banken vill alltså försäkra sig om att man inte lämnar ut uppgifter till fel person av misstag.

Fler ekonomiska begrepp hittar du i vår ordlista.