Meny Stäng

Bestridande

Ett bestridande innebär att man motsätter sig något som någon yrkar på, och begär att detta yrkande ska ogillas. När det gäller ekonomiska frågor rör ett bestridande i regel en faktura eller en ekonomisk fordran, och varför denna term är viktig att känna till är för att en beskridan innebär att inkassoåtgärder inte får lov att vidtas. Istället måste en stämningsansökan lämnas in till domstol.

För att ett bestridande ska vara giltigt måste man ha rätten på sin sida på något vis, det kan inte röra sig om ovidkommande anledningar som att pengar inte finns, man inte betalar räkningarna själv eller liknande, utan man måste ha mer på fötterna för att kunna bestrida en fordran. Dock måste motparten förstås inte omgående hålla med om att anledningen är rätt eller liknande, oavsett om fordringsägaren håller med om anledningarna till ett bestridande eller inte får man inte gå vidare med ärendet till inkasso innan ett beslut har fattats av domstol.

Bestridande

Gör ditt bestridande på rätt sätt

Om du tror att ett bestridande kan vara aktuellt för din del, rekommenderar vi att du försöker hitta en mall för bestridande på nätet. Det finns nämligen många sådana att hitta, och de säkerställer att ditt bestridande görs på rätt sätt. I en bestridan måste man bland annat berätta varför man bestrider den fordran det gäller, och dela med sig av bevis om sådana finns. Skulle det vara så att fordringsägaren ändå driver ärendet vidare måste du vara beredd på att du kan behöva infinna dig i domstol för att berätta mer om ditt bestridande och grunderna till det, för att beslut ska kunna fattas.

Ett bestridande kan även göras till Kronofogden om det skulle behövas. I så fall har man enligt lag 10 dagar på sig att göra detta från att man blir delgiven en ansökan om betalningsföreläggande, vilket kan vara bra att känna till.

Fler ekonomiska begrepp hittar du i vår ordlista.