Meny Stäng

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är en notering i kreditregister som anses tyda på att man är en opålitlig betalare, eftersom man haft någon form av problem med betalningar tidigare.

I regel får man en betalningsanmärkning eftersom att man haft ett krav från någon som man är skyldig pengar hos Kronofogden. En betalningsanmärkning kan då registreras eftersom Kronofogdens register är så kallade offentliga handlingar som alla har tillgång till. En betalningsanmärkning är i själva verket ett slags administrativt straff. Dvs. ett straff som inte är ett straff i formel mening, och med anledning av detta inte måste tilldelas av en domstol, utan som kan ges direkt av Kronofogden. Med anledning av detta kan man inte heller överklaga betalningsanmärkningar så lätt. Det enda sättet att få bort en betalningsanmärkning är därför om fel person av någon anledning tilldelats en betalningsanmärkning, men detta är mycket ovanligt.

Betalningsanmärkning

Betalningsanmärkningar ligger kvar i 3 år och kan göra det svårt att få krediter, olika abonnemang och liknande för den som drabbats. Det kan även bli svårt att få en hyreslägenhet samt vissa jobb, där kontanter eller bankkonton eller liknande hanteras om man har otur.

Även om skulden betalas till Kronofogden ligger betalningsanmärkningen kvar i tre år.

Förekommer betalningsanmärkningar även utomlands?

I vissa länder gör det det, men det är ganska ovanligt eftersom detta är ett i viss mån svenskt fenomen. I många länder är inte olika ingripanden mot privatpersoner offentlig handling på samma vis som i Sverige, vilket gör att man inte kan föra samma typ av register som här.

Hur får då arbetsgivare, kreditgivare och hyresvärdar reda på att man har en betalningsanmärkning?

Detta sker genom att de tar en kreditupplysning, från t.ex. UC, som är Sveriges största kreditupplysningsföretag. Då framgår det på kreditupplysningen om man har en betalningsanmärkning eller inte.

Hur undviker man då att få en betalningsanmärkning?

Det enklaste sättet att undvika detta är förstås att betala alla räkningar i tid, oavsett när de kommer. Vet man med sig att man t.ex. kommer att vara bortrest när en räkning kommer, bör man ordna så att någon annan betalar den åt dig.

Skulle det vara så att man börjar få inkassokrav är det verkligen dags att lägga på ett kol med betalningen, eftersom nästa steg efter inkasso är just Kronofogden. Så betala alltid eventuella inkassokrav med en gång!

Skulle det vara så att du anser att kravet som ställs på dig är felaktigt av någon anledning, överklaga alltid ärendet till Kronofogden eller inkassoföretaget med en gång!

Fler ekonomiska begrepp hittar du i vår ordlista.