Meny Stäng

Betalningspåminnelse

En betalningspåminnelse får man som gäldenär, dvs. den som är skyldig någon pengar, om den fordran har förfallit, dvs. passerat den förfallodag som angivits på fordran eller den ursprungliga räkningen.

Borgenären, dvs. den som ställer kravet på det förfallna beloppet, har rätt att ta ut en påminnelseavgift för att täcka de administrativa kostnader som det innebär för denne att skicka ut en betalningspåminnelse. Dock måste borgenären i så fall ha meddelat gäldenären att en påminnelseavgift kommer att tas ut i dessa fall, t.ex. i villkor eller liknande. En påminnelseavgift för en betalningspåminnelse kan dock enligt lag inte vara hur stor som helst, utan i de flesta fall är den högsta påminnelseavgiften som kan tas ut 50 kronor.

betalningspåminnelse

Hur bör en betalningspåminnelse se ut?

I påminnelsen bör man kunna se vad kravet består i, samt hur stor fordran är. En betalningspåminnelse kan skickas ut hur som helst, det finns därför inget som förhindrar att den skickas ut i ett vanligt brev, eller per e-post.

Hur snabbt skickas en betalningspåminnelse ut?

Detta varierar något beroende på företaget som du ska betala. I regel brukar dock de flesta företag inte vänta så länge med detta, max. några dagar efter den ursprungliga fakturans förfallodatum. Du kan därför i vissa fall få en betalningspåminnelse fast fakturans förfallodatum inträffade för inte alls så länge sedan.

Vad händer om man får en betalningspåminnelse?

Betalar man fakturan det gäller omgående brukar inget annat hända, utan ärendet stannar där. Däremot kan detta hos vissa företag leda till att man får sämre betalningsvillkor framöver när man gör affärer med dem, eftersom man markerats som en ”dålig betalare” hos dem med anledning av detta. Man behöver dock i de flesta fall inte oroa sig över inkasso eller att ärendet ska gå vidare till t.ex. Kronofogden, om man betalar fakturan man fått en betalningspåminnelse för omgående.