Meny Stäng

Borgenär

Ordet borgenär är egentligen en synonym för fordringsägare, då man med borgenär menar en part som har en fordran mot en annan part, en så kallad gäldenär. Typiska borgenärer är därmed företag som ställer ut räkningar, långivare och liknande företag.

Det finns dock inget som förhindrar att även en privatperson är borgenär, det som gör en till borgenär är nämligen just att man har en fordran som man kan kräva in.

borgenär

I regel bör någon form av avtal finnas för att påvisa vem som är borgenär eller gäldenär, annars kan detta nämligen bli relativt svårt att bevisa. Ordet borgenär används även ofta i just avtal och villkor för att särskilja de olika parterna åt.

Om inte kraven uppfylls

Om man inte uppfyller de krav som ställs på en som gäldenär har borgenären rätt att kräva in pengar på olika vis, t.ex. via inkasso eller till och med genom Kronofogden om ärendet hinner gå så pass långt. En borgenär har även rätt att ta ut dröjsmålsränta och påminnelseavgifter av en gäldenär som är sen med betalningen, för att täcka administrationen som påminnelser och försenade betalningar innebär för denne. Vilka avgifter och räntor som tas ut av en borgenär bör i regel framgå av gällande avtal för den affär som gjorts.

Vi reder ut fler ekonomiska begrepp här och jämför smslån här.