Meny Stäng

Borgensman

En borgensman är en person som går in som en slags säkerhet för ett lån eller ett annat finansiellt åtagande för någon annan.

En borgensman är därmed skyldig att ta på sig förpliktelsen att betala lånet eller skulden det gäller, om låntagaren själv inte har möjlighet till detta. Flera borgensmän kan finnas för en och samma skuld eller åtagande, i så fall delas i regel borgensansvaret solidariskt mellan de olika borgensmännen.

Är det då en bra idé att vara borgensman?

I regel innebär det en stor risk att vara borgensman, så man bör aldrig bli detta utan att ha tänkt igenom beslutet noggrant. Du måste även vara beredd att betala skulden det gäller, då detta kan inträffa, oavsett hur bra relation man har med den person man går i borgen för. Har du inte de ekonomiska möjligheterna att betala den skuld det gäller, bör du därför avstå.

borgensman

I de fall det är möjligt är det även bra att propsa på att flera borgensmän ska finnas, så att betalningsansvaret om det skulle bli dags för betalning för borgensmännen, delas.
Tänk även på att din egen kreditvärdighet och möjlighet att få lån och liknande kan påverkas om du är borgensman åt någon annan. Detta är en risk som inte alla är villiga att ta, så det är viktigt att vara medveten om detta.

Vidare får man inte heller glömma att man som borgensman i regel inte kan säga upp detta åtagande. Det enda sättet att inte vara borgensman längre om man redan blivit det är att du kan skaffa en annan borgensman i ditt ställe, som långivaren eller borgenären godkänner. Alla långivare godkänner inte heller en sådan lösning, så även med anledning av detta är detta inget man bör räkna med.

Vi reder ut fler ekonomiska begrepp här.