Meny Stäng

Bottenlån

Begreppet bottenlån är vanligt förekommande i samband med att man talar om bolån. Ett bottenlån har nämligen en bostad, fastighet, bostadsrätt eller liknande som pant, vilket särskiljer bottenlånet från andra lån som man kanske tar i samband med ett bolån.

Just att den fastighet man köper används som pant ger en i regel en betydligt lägre ränta på just bottenlånet, då bottenlån med anledning av detta innebär en lägre kreditrisk för långivaren.

bottenlån

Det värderade priset på fastigheten

Dock kan man som låntagare inte ta bottenlån på hur stora belopp som helst, utan i regel har de flesta långivare olika begränsningar när det gäller. En vanlig begränsning är t.ex. att bottenlån endast kan tas på 80 till 85 procent av köpesumman för fastigheten eller det värderade priset på fastigheten. Dessa begränsningar finns för att långivaren inte ska behöva ta en onödigt stor risk, om fastighetens värde skulle ändras under låneperioden.

Ett bottenlån kan kompletteras med ett så kallat topplån, som också är ett bolån, men som tas på resterande summa. För topplån används dock inte fastigheten som säkerhet, vilket gör att räntan på topplån i regel är högre än på bottenlån.

Vissa långivare som erbjuder bottenlån kräver även en viss kontantinsats av låntagaren. Denna kontantinsats läggs då till på både bottenlånet och topplånet, så att alla dessa delar tillsammans utgör hela köpesumman.

Räntor på lånet

På lånet förekommer både rörliga och fasta räntor. En fast ränta på ett sådant lån innebär att man binder räntan man betalar på lånet under en viss tid, för att vara säker på vilken månadskostnad man har på lånet.

Huruvida det är bäst att binda räntan eller ha rörlig ränta på sitt lån beror på när man tar lånet, och hur konjunkturen ser ut då, och förväntas se ut framöver. Därför är det mycket svårt att ge några generella rekommendationer gällande detta.

Hitta bäst bottenlån

En rad olika lånegivare erbjuder idag bottenlån, vilket gör att det kan vara värt att jämföra olika långivare i samband med att man ska ta ett bottenlån. Olika långivare erbjuder även olika möjligheter när det gäller hur stor andel av lånet man kan ta som bottenlån. Det är därför en bra idé att vända sig till flera olika långivare, och även försöka förhandla kring villkoren och räntan innan man tecknar ett stort och omfattande låneavtal.

Vi reder ut fler ekonomiska begrepp här.