Meny Stäng

Bunden ränta

När man tar stora lån, som framför allt bolån, får man ofta välja mellan bunden ränta och rörlig ränta. Med bunden ränta menas att man binder upp räntan man betalar på lånet under en viss tid, i regel mellan 1 till 10 år, så att man vet exakt hur stor räntekostnad man kommer att ha. Rörlig ränta innebär däremot att räntan kan komma att ändras, utefter att den allmänna styrräntan ändras.

Vilka fördelar har då bunden ränta?

Den största fördelen är att man vet exakt hur mycket man ska betala för sitt lån varje månad, samt att räntan inte kan sticka iväg allt för mycket. Detta ger en säkerhet rent psykiskt, vilket många ser som en stor fördel.

bunden ränta

Finns det några nackdelar med bunden ränta?

Den största nackdelen är att bankerna brukar lägga upp bundna räntor så att de ända tjänar mest pengar på bundna räntor, oavsett hur det går på räntemarknaden. Detta innebär att många anser att en bunden ränta faktiskt leder till högre räntekostnad i långa loppet. Att det alltid är så är inget man kan säga med säkerhet, men visst ligger det förmodligen något i detta, för även bankerna måste ju tjäna pengar.

Vilken tid ska man då binda upp räntan på?

Det finns fördelar och nackdelar med både långa och korta bindningstider, men de flesta väljer att binda upp lånet på mellan 2 till 5 år.

Varför pushar då banker så mycket för bunden ränta?

På många banker har lånehandläggarn provision på bundna räntor, vilket givetvis gör att de pushar för detta extra mycket. Anledningen till att ett sådant system finns är att bundna räntor inte bara ger dig som låntagare säkerhet, det är även den säkraste, och i regel mest förmånliga, ränteformen även för banken.

När ska man då välja bunden ränta?

Detta ska man framför allt göra i konjunkturlägen då man tror att den rörliga räntan och ränteläget kommer att stiga. Om du däremot tror att inflationen kommer att vara låg framöver (dvs. under de kommande åren), och därmed även att räntorna kommer att hållas låga, är förmodligen rörlig ränta ett bättre alternativ. Tänk dock på att ingen med säkerhet kan veta hur ränteläget kommer att utveckla sig, så lita aldrig blint på olika expertråd.

Huruvida bunden ränta är en bra idé för just dig eller inte, beror även på hur du är som person. Vissa personer tycker att det är otroligt viktigt med trygghet, medan andra inte har något emot att chansa lite. Så fundera även på din egen personlighet i samband med att du ska fatta beslut kring detta, alla föredrar olika typer av räntor.

Bra att veta

Man kan dela upp sitt bolån i flera olika delar om man vill det, med olika bindningstider. Detta är ett bra sätt att sprida risken lite, om man är osäker på vilket alternativ som funkar bäst.
Om du väljer att ha rörlig ränta, kan det vara smart att ha en räntebuffert, som gör att du har pengar sparade utifall att ränteläget ändras plötsligt.

Vi reder ut fler ekonomiska begrepp här.