Meny Stäng

Dröjsmålsränta

En dröjsmålsränta är en speciell ränta som man får betala för att man är försenad med sin betalning, dvs. vid de tillfällen då man betalar en faktura eller skuld efter förfallodagen. Dröjsmålsräntor tas ut för att uppmuntra folk till att betala sina räkningar i tid, och för att avskräcka från att vara sen med betalningar. Hur hög dröjsmålsränta som får tas ut regleras i räntelagen, så det finns regler för detta. I denna artikel kommer några av dessa regler att gås igenom.

Förfallodagen

Dröjsmålsränta börjar man för det första räkna från förfallodagen, inte innan detta.
Om en speciell dröjsmålsränta inte anges i avtal som ingåtts mellan borgenären och gäldenären, är dröjsmålsräntan alltid 8 procentenheter över gällande referensränta. Dock har man i avtal som företag rätt att avtala om högre dröjsmålsräntor, så även högre dröjsmålsränta än så kan tas ut av en del företag.

dröjsmålsränta

När man är sen med sin betalning och betalar dröjsmålsränta blir alltid affären man gör dyrare än vad som avtalats från början. Därför bör man alltid försöka betala sina räkningar i tid, framför allt stora sådana, eller göra upp en avbetalningsplan så tidigt som möjligt om man märker att man inte kan betala fakturan eller skulden i tid.
Se även inkasso