Meny Stäng

Effektiv ränta

Vad som menas med ränta i lånesammanhang känner förmodligen de flesta till, men i dessa sammanhang används även termen effektiv ränta, som inte betecknar samma sak. Istället är den effektiva räntan i regel alltid högre än den vanliga räntan på ett år, då alla avgifter, tillkommande kostnader och så vidare tas med i beräkningen av den effektiva räntan.

Det som skiljer effektiv ränta från vanlig ränta är att den effektiva räntan beräknas som om att räntan på lånet betalades en gång per år. Vilket förstås inte är kutym när man tar ett lån, utan i regel betalar man ju ränta en gång per månad.

Effektiv ränta

Varför är det då viktigt att känna till vad den effektiva räntan är?

Detta är bra, eftersom den effektiva räntan ger en mer sanningsenlig bild av vad ett lån kommer att kosta dig. Genom att jämföra effektiva räntor på flera olika lån, blir det därför enklare att göra lånejämförelser, där den faktiska kostnaden för ett visst lån jämförs.

Står effektiv ränta alltid angiven?

Ja, enligt Konsumentverkets anvisningar måste en långivare alltid upplysa om den effektiva räntan, någonstans i sitt marknadsföringsmaterial. Du bör därför alltid kunna hitta uppgift om vilken effektiv ränta som gäller någonstans, och skulle så inte vara fallet, kan du kontakta långivaren för att fråga om detta.

Konsumentkreditlagen reglerar hur effektiv ränta ska beräknas, så att alla långivare gör detta på samma sätt. Alla kostnader och tillägg, samt räntor måste bland annat tas med i beräkningen.
Om du själv vill beräkna den effektiva räntan på ett visst lån, kan det vara ganska krångligt. Men det finns faktiskt en del kalkylatorer för just detta på nätet som man kan ta till hjälp om man vill.