Meny Stäng

Exekutiv åtgärd

Med exekutiv åtgärd menas alla åtgärder som myndigheter genomdriver med tvång om det är så att någon inte frivilligt vill gå med på en myndighets eller domstols beslut. I regel används dock termen för att avse utmätning, i samband med ett penningkrav som inte blivit betald. Hur en exekutiv åtgärd kan genomföras bestäms av Kronofogdemyndigheten, som handlägger alla ansökningar om exekutiv åtgärd.

Hur går då en exekutiv åtgärd till i praktiken?

De två åtgärder som kan tas till när det gäller en exekutiv åtgärd är:

  • Utmätning av lön
  • Utmätning av egendom.

Exekutiv åtgärd

Om det är så att man kan ta tillbaka skulden från lönen, görs detta via gäldenärens bankkonto. Är däremot utmätning av egendom aktuellt görs detta genom att Kronofogden säljer de värdeföremål som man kan hitta, och sedan använder de intäkter som man får av detta för att betala av skulden. Både fast och lös egendom kan användas för utmätning av egendom. Bland annat bostäder, fordon och bilar, smycken, konstföremål och många andra värdeföremål omfattas därför.

Mer information om exekutiv åtgärd

Vill du läsa mer om exekutiva åtgärder med allt detta innebär, rekommenderar vi ett besök på Kronofogdemyndighetens hemsida, eftersom det är de som ansvarar för alla exekutiva åtgärder i Sverige.