Meny Stäng

Fysik person

Med fysisk person menas en person eller individ, trots att detta är en juridisk term. Termen används för att skilja en människa, dvs. privatperson, från en juridisk person, som t.ex. kan vara ett företag eller en förening, eller varför inte ett dödsbo?

Trots att benämningen fysisk person skiljer sig från termen juridisk person är det fullt möjligt för en fysisk person att förvärva juridiska rättigheter, och även ha juridiska skyldigheter. Detta gör att man som fysisk person bland annat har rätt att ingå avtal, göra affärer, äga saker, skuldsätta sig och så vidare.

Fysisk person

Dock finns det i många lägen inte exakt samma möjligheter för både fysiska och juridiska personer, och vem som egentligen ingår avtal och är ansvarig för att dessa följs, skiljer sig också åt, beroende på om det är en fysisk eller juridisk person det gäller.

Den som bedriver en verksamhet

Som privatperson är du i regel en fysisk person. Medan den som bedriver företag i regel räknas som en juridisk person, då visst ansvar för vad som görs då går in i själva företaget. Gör man saker för sin egen räkning, som icke företagare, är det dock i regel alltid som fysisk person man gör detta. De flesta som inte bedriver företagsverksamhet behöver därför i regel inte oroa sig för begreppet juridisk person överhuvudtaget.

Lär dig mer genom att läsa vår ordlista.