Meny Stäng

Gäldenär

Med gäldenär menas i juridisk form en skuldsatt person, eftersom gäld är ett gammalt, men även idag gällande begrepp som betyder skuld. Därmed är en gäldenär en person som har en skuld till någon annan. Skulden behöver inte nödvändigtvis bestå av en pengaskuld, även om detta är vanligast, utan det kan även gälla andra former av skulder.

Ordet gäld är gammalt och användes redan av vikingarna, men som sagt används begreppet även i modern tid.
Om du tar någon slags lån, är du gäldenär. Den som lånar ut pengar eller något annat till dig är däremot borgenär.

Gäldenär

En gäldenär kan vara både en fysisk och en juridisk person, och det kan även en borgenär vara.

Fler ekonomiska begrepp hittar du i vår ordlista.