Meny Stäng

God man

En god man (gm) kan förordnas när någon fysisk person inte har möjlighet att ta hand om sina egna intressen och bevaka dem på tillräckligt bra sätt, på grund av sjukdom, funktionshinder eller andra hinder. Det är tingsrätten som tilldelar en person en gm, men man har som huvudman, dvs. den som blivit tilldelad en gm, rätt att säga upp den gode mannen om man skulle anses att detta behövs. Det beror på att en god man inte under några omständigheter får gå emot sin huvudmans vilja.

En viktig distinktion mellan begreppet god man samt förvaltare, som på ytan kan tyckas likna begreppet god man. Men en förvaltare kan inte sägas upp av huvudmannen, det kan däremot en god man, eftersom man som huvudman som har gm har behållt sin rätt att representera sig själv om man skulle vilja det.

En gm har rätt att få ett arvode för sitt arbete som god man. I regel försöker man i många fall att undvika att tilldela personer en god man om situationen går att lösa på mindre ingripande sätt, t.ex. genom användning av fullmakter.

Vad ingår då i god mans förordnandet?

Det beror på vem det är som tilldelas gm, förordnandet kan nämligen gälla endast vissa specifika områden, eller vara mer omfattande, beroende på huvudmannens behov. Vanliga saker som ofta ingår i god mans förordnanden är:

Att se till så att huvudmannen får tillräcklig hjälp från myndigheter och klarar av att ansöka om bidrag, stöd och liknande som man har rätt till.

Att få hjälp med att sköta ekonomin.

Viktigt att känna till om att ha god man
Som sagt är det frivilligt att ha en god man, och att man ansökt om och fått en god man påverkar inte t.ex. huvudmannens rösträtt, bestämmanderätt eller liknande.

En social utredning görs alltid i samband med att man ansöker om en god man. En biståndsbedömare, kurator eller läkare kan hjälpa till med att få en sådan utredning till stånd.

Vem kan då bli god man?

Enligt lag anger man att en god man måste vara erfaren, lämplig samt rättrådig. Givetvis måste man även vara myndig för att kunna bli god man. Om det är så att du är intresserad av att bli god man, bör du skicka in en ansökan om detta till din kommuns tingsrätt eller överförmyndare. De kan även svara på ytterligare frågor kring allt som rör att verka som god man och att ha en god man vid behov.

Fler ekonomiska begrepp hittar du i vår ordlista.