Meny Stäng

Inteckning

Ordet inteckning används främst i samband med bolån, och med detta menas att någon, t.ex. ett företag, en bank eller liknande, har tillkommande rättigheter till en egendom som ägs av någon annan. Inteckningar används därför ofta som säkerhet för banklån, t.ex. bolån, för att visa att banken eller långivaren har vissa rättigheter gällande den fastighet eller bostad man lånar till.

För att bevisa vilka inteckningar som finns, används pantbrev. Om flera inteckningar finns, vilket är förhållandevis vanligt, bör även flera pantbrev finnas.

Lantmäteriet

Pantbrev utfärdas av Lantmäteriet, som har ansvar för att inteckningssystemet i Sverige funkar. De har därför bland annat ett nationellt register över inteckningar och pantbrev.
En inteckning kan även rangordnas i förhållande till andra inteckningar, och då kan förmånsläget eller turordningen för inteckningen anges på pantbrevet.

inteckning

När man sedan tar ett lån med en inteckning, ska pantbrevet lämnas över till banken eller långivaren, som en säkerhet. När man sedan betalt av sitt lån, kommer man som ägare av fastigheten eller bostaden att få tillbaka detta pantbrev. Då kan man om man vill belåna fastigheten igen, med samma inteckning om man vill det.

Om du vill skaffa en inteckning eller ett pantbrev ska du vända dig till den lantmäteribyrå som ligger närmast dig, så kan de hjälpa dig med detta.

Läs mer om ekonomiska begrepp i vår ordlista.