Meny Stäng

Kapitalkostnad

När man talar om kapitalkostnad i samband med ett lån så menar man alla avgifter som det innebär att ta ett lån. Detta gör att kapitalkostnaden på många lån skiljer sig från själva räntan. I kapitalkostnaden ingår nämligen utöver räntan t.ex. uppläggningsavgifter, aviavgifter och liknande.

Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att kapitalkostnaden för ett lån är alla kostnader för lånet sammanräknade.

kapitalkostnad

Däremot räknas förstås aldrig själva låneskulden och de amorteringar man gör på lånet in i kapitalkostnaden, för det är ju pengar du lånat av lånegivaren.

På sätt och vis har kapitalkostnad alltså en del likheter med så kallad effektiv ränta, men skillnaden mellan en kapitalkostnad som anges och en effektiv ränta är att kapitalkostnad inte anges i ränteform, utan som en större totalsumma. En effektiv ränta delas däremot in i en räntesats, som beräknas baserat på kapitalkostnaden och lånebeloppet man lånar som låntagare. Därav kan det krävas att man känner till vilken kapitalkostnad ett visst lån har när man ska räkna ut den effektiva räntan.