Meny Stäng

Kreditupplysning

En kreditupplysning är en upplysning om din kreditvärdighet och ekonomi som lämnas ut av så kallade kreditupplysningsföretag. Kreditupplysningar kan göras om både företag och personer, och förutom rent ekonomisk information kan även en del allmänna uppgifter, som t.ex. adress och civilstånd stå med. När en kreditupplysning görs för företag står även något som kallas för riskklass samt riskprognos med, dessa uppgifter saknas dock när kreditupplysningar görs för privatpersoner.

Vilka uppgifter står med på en kreditupplysning?

Informationen som står med är bland annat:

  • Inkomst
  • Fastighetsinnehav
  • Skulder
  • Skulder hos Kronofogden
  • Betalningsanmärkningar

Kan vem som helst ta en kreditupplysning?

Nej, för att man ska få lov att ta en kreditupplysning måste man enligt lag ha vad som kallas för ”legitimt skäl” för detta. Ett legitimt skäl är att man har eller möjligtvis kommer att ingå någon slags ekonomiskt avtal, t.ex. kreditavtal, hyresavtal eller liknande, med den person som kreditupplysningen tas på. Det är därför inte möjligt att ta kreditupplysningar på andra personer ”bara för skojs skull”.

kreditupplysning

Varför tas kreditupplysningar?

Detta görs för att den som tar en risk i samband med ett ekonomiskt avtal, t.ex. för att denna eller denne lånar ut pengar eller beviljar krediter ska ha ett så bra underlag som möjligt för att avgöra vilken kreditrisk personen man ingår avtalet med innebär, samt hur kreditvärdig personen är.

Tanken bakom kreditupplysningar är helt enkelt att det innebär en lägre risk att låna ut pengar eller ingå avtal med en person som hittills skött sin ekonomi klanderfritt. Medan personer som har uppenbart dålig kredithistorik eller andra stora ekonomiska problem innebär en större risk.

Kreditupplysningar är dock även bra för kredittagare på så vis att det gör kredithanteringen snabbare. Långivaren eller kreditgivaren kan snabbare få tag på all nödvändig information, och därmed fatta beslut om eventuell affär eller kredit snabbare än vad som hade varit möjligt annars.

Vem finns med i kreditupplysningsföretagens register?

Alla privatpersoner som bor i Sverige och är över 15 år gamla, samt alla företag som verkar i Sverige finns med i registren, och det är därmed möjligt att ta en kreditupplysning på dem. Man blir automatiskt registrerad i dem, och man får inte lov att be om att få sina uppgifter strukna.