Meny Stäng

Lagfart

En lagfart är ett sätt att officiellt registrera att någon har förvärvat en viss fast egendom. Det finns lag på att lagfart måste sökas inom 3 månader då förvärvet gjordes, dvs. då äganderätten för den fasta egendomen gick över till någon annan. Denna tidsperiod påbörjas då köpehandlingen eller överlåtelsen undertecknades.

Lagfarter har använts i Sverige redan länge, men kallades förr för fastebrev. Det är idag Lantmäteriet som ansvarar för lagfarter och om man inte söker om lagfart i tid, kan man tvingas betala extra för detta.

lagfart

Kostnader för lagfart

Att registrera lagfart är förknippat med kostnader, en expeditionsavgift och stämpelskatt. Stämpelskatten räknas ut baserat på köpeskillingen och taxeringsvärdet på egendomen som man ansöker om lagfart för. När en lagfart registrerats, förs uppgifterna sedan in i fastighetsregistret, där man kan hitta både aktuella och historiska uppgifter om äganderätt för egendomen.

Man får ett lagfartsbevis när detta är gjort, som bevisar att man är den nuvarande ägaren. Detta bevis bör förvaras i bankfack om möjligt.

Lagfart för bostadsrätter

Intressant nog behöver man inte lagfart vid köp eller överlåtelse av bostadsrätter. Detta beror på att bostadsrätter alltid formellt ägs av bostadsrättsföreningen som bostadsrätten ingår i. För hus, tomter och liknande är lagfart dock alltid ett måste.