Meny Stäng

Lagfartsbevis

Ett lagfartsbevis är, som man egentligen hör redan på namnet, en skriftlig handling som fungerar som bevis på att lagfart beviljats. Lagfart begär man ju när man tar över äganderätten för en fast egendom, t.ex. ett hus, en tomt eller liknande. Därav fungerar ett lagfartsbevis även som ett bevis på att den som innehar det även innehar äganderätten till denna egendom.

Vilka uppgifter framgår då på ett lagfartsbevis?

På lagfartsbeviset står det vilken lagfart som senats beviljats för en egendom, samt vilken egendom det gäller. Även uppgifter om överlåtelser som man ännu inte ansökt om lagfart för kan stå med, om t.ex. en tidigare ägare inte längre äger egendomen, men den nya ägaren ännu inte ansökt om lagfart.

lagfartsbevis

Om det finns några begränsande beslut eller avtal som gäller egendomen som man skaffat lagfart för, bör detta också stå med i lagfartsbeviset. Detta kan vara t.ex. försäljningsförbud eller liknande.

Lagfartsbevis är avgiftsbelagda.