Meny Stäng

Löptid

När man i finansiella sammanhang talar om löptid menar man den avtalade tid som ett visst kontrakt, t.ex. ett skuldebrev löper med de villkor som angivits. Det kan t.ex. vara den tid som man har en fast ränta på ett lån eller liknande.

Löptiden börjar då när dokumentet där löptiden anges undertecknas, tills att avtalet förfaller.
Återstående löptid kan ibland anges separat, t.ex. på kontoutdrag. Då menar man den löptid, dvs. den period som finns kvar för avtalet tills att det förfaller.

löptid

När ett låns löptid är slut ska man i regel omförhandla om räntan om lånet inte är betalt tillbaka eller löst i sin helhet, men det vanligaste är att en skuld betalats tillbaka i sin helhet när löptiden löper ut.

Olika lån – på exempelvis 2000 kr och långivare använder sig av olika löptider, och det samma gäller även andra finansiella avtal, då det är upp till lånegivaren eller banken att sätta de egna villkoren.