Meny Stäng

Medlåntagare

Om man ska ta ett lån som man inte är den enda som har nytta av (t.ex. för att man ska köpa något tillsammans med någon annan) eller om man har svårt att få lån på egen hand kan ett alternativ vara att söka med en medlåntagare.  Detta innebär kort och gott att man tar ett lån tillsammans med någon annan. Vanligast är det att den medlåntagare man har är ens maka eller maka, sambo eller någon annan familjemedlem, men det finns i regel inget krav på att så måste vara fallet från de flesta bankers eller långivares håll.

Dock bör man inte ge sig in i ett lån tillsammans med någon man inte litar fullt på, då man som första och andra låntagare blir solidariskt ansvariga för lånet på alla vis.
Att man har en medlåntagare är framför allt vanligt på lite större lån, som t.ex. huslån och billån. Men i princip kan man ha en medlåntagare på vilket lån man vill, bara banken eller långivaren går med på att ha två sökande.

medlåntagare

Varför ska man ha en medlåntagare?

Det finns flera anledningar till att ansöka om lån tillsammans med en medlåntagare. För det första blir återbetalningsförmågan högre, eftersom man är två personer, förhoppningsvis med två inkomster som delar på betalningsansvaret. Detta innebär även att man kan bli beviljad större lån än vad man hade blivit om man hade ansökt om lånet själv. Detta då två sökande ofta innebär en lägre kreditrisk för den utlånande parten.

Viktigt att veta

Även om låntagarna sinsemellan kommer överens om något så har banken eller långivaren när man har en medlåntagare rätt att kräva pengarna av vilken av helst som parterna. På så vis skiljer sig begreppet medlåntagare stort från begreppet borgensman. Båda låntagarna har även deklarationsplikt vid ett gemensamt lån, vilket inte är fallet om man har en borgensman på ett lån på 3000 kr.

Lär dig mer ekonomiska begrepp – du hittar dem i vår ordlista.