Meny Stäng

Obligation

En obligation är en särskild typ av skuldebrev som är räntebärande och i regel löper på flera år. Obligationen fyller funktionen av att intyga att den som innehar obligationen lånat ut pengar till staten, ett hypoteksinstitut, ett stort företag, en kommun eller liknande.

Obligationer kan förutom det belopp som man får som ägare av en obligation i slutet av löptiden även ge periodiska utbetalningar. Detta kallas i så fall för kuponger, och en obligation som innehåller dessa kallas för kupongobligation.

obligation

Premieobligationer är en särskild typ av obligationer som används när staten ska låna pengar. För premieobligationer får man i regel inte ränta för sina pengar, utan istället fungerar varje premieobligation som en lottsedel. Man deltar sedan i dragningar av pengar, på upp till 1 miljon kronor.

Vilka köper dessa?

Centralbanker, investeringsfonder, pensionfonder, banker samt försäkringsbolag är de som oftast köper obligationer, men även privatpersoner kan göra detta. Dock gör privatpersoner i så fall inte detta direkt på egen hand, utan vanligtvis köper man som privatperson en obligation via en obligationsfond.

Många tror att obligationshandel och aktiehandel skulle ha stora likheter, men det stämmer inte. Obligationsmarknaden kännetecknas istället av en dominans av stora investerare, vilket innebär att obligationshandel i regel sker för mycket stora belopp.

På samma sätt som aktiehandel innebär en risk innebär dock även obligationshandel detta. Man måste därför vara medveten om att inte heller obligationshandel är riskfritt. Det finns ju trots allt en möjlighet att den man lånar ut pengar till inte kan betala tillbaka dessa. I regel är inte denna risk så stor när man lånar ut pengar till staten, utan risken bör snarare has i beaktande om det är ett företag man lånar ut pengar till via en obligation.

Dessutom finns förstås en ränterisk, eftersom obligationer är kopplade till det allmänna ränteläget. I de fall man behåller en obligation hela löptiden ut vet man dock från början vilken ränta man kommer att få, så ränterisken är endast viktig om man bestämmer sig för att sälja sina obligationer i förtid.

Varför välja obligationer?

Som sparform ger en obligation i regel en högre avkastning än ett vanligt bankkonto, vilket förstås är den viktigaste anledningen till att många väljer att spara i obligationer. Man vet också med säkerhet vad man kommer att få ut för sin obligation vid löptidens slut, vilket är en fördel i jämförelse med t.ex. aktier, där man inte alls kan vara lika säker på detta.

Dock finns det andra spar- och investeringsformer som ger betydligt högre avkastning än obligationer, så obligation som sparform rekommenderas främst för den som ser det faktum att investeringen är trygg och riskfri som viktigt.

Lär dig mer ekonomiska begrepp – du hittar dem i vår ordlista.