Meny Stäng

Överhypotek

Med överhypotek menar man i lånesammanhang den obelånade delen av en egendom som är pantsatt, dvs. det belopp som överstiger själva pantens värde som använts som säkerhet för lånet.
Att känna till om man har ett överhypotek eller inte kan vara viktigt, eftersom överhypotek kan användas på nytt som säkerhet, för ett annat lån.

Hur uppstår då överhypotek?

Överhypotek uppstår om panten som används som säkerhet har ett högre belåningsvärde än skulden som man vill använda den som säkerhet för. Detta är i tider då fastigheter, hus och lägenheter är högt prissatta relativt vanligt, och ett överhypotek kan dessutom uppstå när man amorterat av på lånet det gäller (som man alltså tagit pantbrev för) under flera år.

överhypotek

Vad händer om man använder överhypotek för att ta ett nytt lån?

Då talar man om andrahandspantsättning, och då kan man inte ta ett lån hos samma långivare som man har det första lånet hos i de allra flesta fall, utan man måste vända sig till en ny. Dock måste man komma ihåg att vid andrahandspantsättning har den nya långivaren en något sämre rätt än den första kreditgivaren, eftersom det finns en turordning på pantbrev. Detta gör att man i regel får lån nummer två med något sämre villkor.