Meny Stäng

Pantbank

En pantbank är ett alternativ för alla som inte vill eller kan ta lån av en sedvanlig bank, ”på vanligt sätt”, men som äger någon form av värdeföremål som man är villig att pantsätta. En pantbank fungerar nämligen så att de lånar ut pengar till personer mot att dessa lämnar in ett föremål, som då blir pant och lämnas in till pantbanken.

Skulle det sedan vara så att den som lånat pengar inte återkommer för att lösa in panten inom en viss tid, har pantbanken rätt att sälja föremålet, för att sedan betala det utbetalade lånet med denna summa.

pantbank

Pantbanker i Sverige

Idag finns det över 40 olika pantbanker i Sverige, i hela landet. Många av dessa pantbanker är organiserade i Svenska Pantbanksföreningen, men inte alla.

Vanliga villkor när man lånar av en pantbank

De olika pantbankerna kan själva bestämma sina villkor för lånen de ger ut, vilket innebär att villkoren kan skilja sig åt något mellan pantbank och pantbank. Den vanligaste lånetiden hos en pantbank är dock 1 till 4 månader, men hos en del av pantbankerna går det även att förlänga lånetiden.

Man betalar givetvis en viss ränta när man lånar av en pantbank. Detta märks på att man när man löser ut föremålet som man lämnat in som pant betalar mer än vad man fick av pantbanken när man tog lånet.

Exakt hur stor skillnaden är beror dock på vilken pantbank man vänder sig.

Man måste vara minst 18 år för att ta ett lån av de flesta pantbanker och man måste även kunna visa upp giltig legitimation i samband med lånet. När det gäller en del föremål kräver även vissa pantbanker att man kan uppvisa kvitto eller något annat dokument som bevisar att man är den rättmätige ägaren av föremål. Detta gör man för att undvika att stöldgods lämnas in till dem.

Kreditupplysningar tas inte när man tar ett lån av en pantbank, eftersom det rör sig om ett lån med en säkerhet.