Meny Stäng

Pantbrev

Ett så kallat pantbrev är ett skriftligt dokument som används som säkerhet för olika typer av lån, vanligtvis bolån. Syftet med ett pantbrev är att bevisa att en viss ägodel pantsatts för ett lån. Därav utfärdas pantbrev på det belopp som själva panten är på.

Det går att ta ut flera olika pantbrev, på olika belopp, för att använda hos olika långivare om man vill det. För att hålla koll på hur många pantbrev som redan utfärdats för en viss fastighet används därför så kallade gravationsbevis.

pantbrev

Om det skulle vara så att låntagaren inte kan återbetala det lån denne tagit, så är pantbrevet ett sätt för långivaren att visa att denna har rätt till denna egendom, t.ex. fastigheten.

Datapantbrev

Förr var alltid pantbrev skrivna på papper, och man behöll dem hemma eller i bankfack, men idag sköts all registrering av pantbrev elektroniskt. Därav kallas moderna pantbrev idag ibland för datapantbrev. Det är Lantmäteriet som ansvarar för dessa pantbrev, och det går alldeles utmärkt att omvandla äldre pantbrev till datapantbrev vid behov. För att göra detta kontaktar man i så fall Lantmäteriet, som har rutiner för att göra detta snabbt och enkelt. Eftersom det är tryggare att ha pantbreven lagrade elektroniskt än att bara ha dem på papper, så rekommenderas detta för de flesta pantbrevsinnehavare.

Ofta behöver man inte sysselsätta sig med pantbrev så mycket själv som låntagare, eftersom de flesta långivare gör detta åt en, mot en expeditionsavgift. Dessutom innebär pantbreven i sig en kostnad, eftersom man betalar en procentuell avgift på det pantsatta beloppet för dem.

Ett pantbrev är alltid knutet till en viss egendom, t.ex. en viss specifik fastighet, vilket innebär att man inte kan föra över det till en annan fastighet eller egendom.

Däremot kan pantbrev lämnas över från en ägare av en viss fastighet till en annan, i samband med försäljning eller ägarbyte.