Meny Stäng

Ränta

Ränta är som de flesta vet ett namn för priset när man lånar pengar av någon. Detta beror på att när någon lånar pengar av en annan, så betalar denna ränta för detta. Det är med andra ord den som lånat ut pengarna som får räntan.

Som privatperson innebär detta dock inte bara att man får betala ränta om man lånar pengar (så kallat utlåningsränta). Utan även att om man lånar ut sina pengar till en bank genom att ha dem insatta på ett bankkonto, så kan man få ta emot ränta för detta (så kallad inlåningsränta).

Hur bestämmer man hur stor räntan är?

Detta bestäms av företaget man har finansiella förehavanden tillsammans med, dvs. av banken eller långivaren. I vissa fall finns det dock möjlighet att förhandla om räntan.
I många fall kan man ta reda på vilken den gällande räntan är genom att läsa villkoren för den finansiella tjänsten man vill skaffa.
I regel anges räntan som en procentsats, en så kallad räntesats, som visar hur mycket ränta man betalar i procent mätt, i förhållande till det lånade eller insatta beloppet.

ränta - så fungerar det

Effektiv ränta

Effektiv ränta är inte samma sak som vanlig ränta. I många fall anger långivare och banker endast den vanliga räntesatsen i marknadsmaterial och liknande, eftersom detta ser bättre ut. Enligt lag måste man dock även upplysa sina kunder om den effektiva räntan, där även andra avgifter och kostnader för lånet eller kontot, eller vad det nu gäller, tagits med. Om man jämför en produkts effektiva ränta får man därför en mer rättvis bild av hur förmånlig eller oförmånlig räntan är.

Lär dig mer ekonomiska begrepp – du hittar dem i vår ordlista.