Meny Stäng

Ränteskillnadsersättning

RSE eller ränteskillnadsersättning är en ersättning som man i vissa fall måste betala om man som låntagare bestämmer sig för att lösa eller återbetala ett lån som bundits i en viss tid i förtid.
Att ränteskillnadsersättning måste betalas måste framgå i lånets villkor, så om du är osäker på om detta är aktuellt för dig eller inte, bör du alltid börja med att titta på lånevillkoren.
Hur ränteskillnadsersättning beräknas regleras i Konsumentkreditlagen, och även Finansinspektionen har givit ut rekommendationer på detta.

Det finns därför tak på hur stor ränteskillnadsersättning en långivare kan kräva av en låntagare.

Med anledning av att ränteskillnadsersättning i vissa fall måste betalas är det därför inte alltid lönsamt att lösa ett lån i förtid. Om man omfattas av kravet på ränteskillnadsersättning bör man därför alltid börja med att göra kalkyler för detta, för att se om det är lönsamt eller ej.

Ränteskillnadsersättning

Varför kräver då långivare detta?

Detta gör långivarna eftersom de på grund av att man löser lånet förlorar ränteintäkter.

Hur gör man rent praktiskt om man vill ta reda på hur stor ränteskillnadsersättning man måste betala?

De flesta långivare kan hjälpa dig räkna ut detta, så om det kan vara aktuellt för dig att lösa lånet, bör du kontakta låne- eller kreditgivaren i första hand och be om en uträkning gällande detta. Det kan i samband med detta även vara smart att be om en specifikation på vad det skulle kosta att behålla lånet. Då kan man enkelt jämföra dessa kostnader för att se vilket alternativ som blir billigast.

Lär dig mer ekonomiska begrepp – du hittar dem i vår ordlista.