Meny Stäng

Revers – vad är en revers?

Ordet revers är en synonym för skuldebrev, dvs. ett skriftligt dokument som bevisar att någon har en skuld. I en revers ska det även förutom att skulden finns framgå vilka parterna för avtalet är, dvs. vem som är gäldenär och vem som är borgenär. Reverser behövs för trots att muntliga avtal gällande pengaskulder är giltiga, så är avtal som gjorts på detta vis mycket svåra att bevisa, vilket innebär att åtminstone de flesta långivare inte går med på detta, utan istället kräver en skriftlig revers.

Vad är en revers?

I dagsläget finns det inga formella krav på hur en revers ska se ut, så de kan se ut på olika sätt, beroende på vem de ställts ut av.

Om man tar ett lån eller en kredit, är det alltid bra att spara reversen man får. Detta för att ha bevis för sig själv gällande vad man kommit överens om. Vid ändrade villkor och förhållanden för lånet ska en ny revers ställas ut. Men vid mindre villkorsändringar kan det även räcka med en underrättelse om ändring.

Lär dig mer ekonomiska begrepp – du hittar dem i vår ordlista.