Meny Stäng

Säkerhet

Säkerhet i lånesammanhang innebär att man så att säga sätter något i pant, för att garantera att låne- eller kreditgivaren kommer att få betalt för det lån som tas. Detta sker framför allt om lånet eller krediten som ska tas är väldigt stor, eller om låntagaren av någon anledning anses vara en mycket stor kreditrisk.

Säkerhet i lånesammanhang ses ibland av en del som något negativt, men så behöver det inte vara. Istället bör man se det som att säkerheten gör det möjligt för en del som kanske annars inte hade kunnat ta lån alls att få något lån åtminstone. Säkerheten minskar nämligen låne- eller kreditgivarens så kallade kreditrisk radikalt.

säkerhet

Vanliga typer av lån som tas med säkerhet

Bolån är förmodligen den vanligaste lånetypen som tas med säkerhet. Anledningen till att säkerhet ofta krävs i samband med dessa lån är förstås att de är så stora, de kan ju trots allt gå på flera miljoner. När det gäller bolån är det vanligast att själva bostaden som man lånar till används som säkerhet.

Lån som tas med borgen är en annan vanlig lånetyp. När borgen används innebär detta att man har en borgensman som går in i gäldenärens ställe om denna inte skulle kunna betala. På så vis kan alltså betalningsansvaret skjutas över till en annan vid behov.

Även bankmedel kan användas som säkerhet, och det samma gäller värdepapper. Det finns även vissa typer av billån där bilen används som säkerhet.

Att tänka på när man vill ta ett lån med säkerhet

Om man tar ett lån med säkerhet är det ytterst viktigt att man sköter återbetalningen. Annars kan man nämligen bli av med den säkerhet man lämnade.

Kan man lämna säkerhet och känner sig hyfsat säker på sin egen återbetalningsförmåga är det dock generellt en bra ide, trots att det vid första anblick kan verka lite väl riskfyllt för låntagaren. Anledningen är att lån med säkerhet ofta ger låntagaren en betydligt lägre ränta, då räntan anpassas till säkerheten.

Vi rekommenderar dock inte denna typ av lån för väldigt små lån (t.ex smslån), överväg endast denna typ av lån om summan du vill låna är över 100,000 kronor.

Lär dig mer ekonomiska begrepp – du hittar dem i vår ordlista.