Meny Stäng

Skuldebrev

Termen skuldebrev används för att beteckna en skriftlig utfästelse om att ett lån på exempelvis 5000 kr, en kredit eller en summa pengar ska betalas tillbaka inom en viss tid. Ett skuldebrev är dock inte bara ett löfte om återbetalning, utan även ett sätt att skriftligt erkänna att man har en skuld.

Det finns flera olika typer av skuldebrev, som används i olika sammanhang, men den vanligaste typen av skuldebrev är de kontrakt som man skriver under när man tar ett lån.

När gäller ett skuldebrev?

Ett skuldebrev gäller om gäldenären, dvs. låntagaren, undertecknat det. Utan underskrift av något slag är skuldebrevet inte giltigt.

skuldebrev

Lag om skuldebrev

I Sverige finns en särskild lag som reglerar skuldebrev och deras innebörd. I denna lag framgår bland annat att vissa typer av skuldbrev kan överlåtas, att om flera personer undertecknat skuldebrevet så är de alla solidariskt ansvariga, samt att Konsumentkreditlagen gäller för lån till privatpersoner, med allt vad det innebär. Bland annat innebär detta att uppgifter om effektiv ränta och dröjsmålsränta bör anges, samt att dröjsmålsränta annars debiteras enligt Räntelagen.

Några formella krav på hur ett skuldebrev ska se ut eller vara utformat finns dock inte, därav kan skuldebreven se ganska olika ut, beroende på vem man får dem av, då många lånegivare utformar dem helt på egen hand.

Varför används då skuldebrev?

Ett muntligt löfte om att betala tillbaka en skuld är förvisso juridiskt giltigt, men det kan bli svårt att bevisa. Därav väljer de flesta som lånar ut pengar att använda sig av skriftliga skuldebrev istället.

Lär dig mer ekonomiska begrepp – du hittar dem i vår ordlista.