Meny Stäng

Uppläggningsavgift

En så kallad uppläggningsavgift är en avgift som tas ut av en del banker, kreditinstitut, låneföretag och andra företag för att täcka kostnaderna för det administrativa arbete som det innebär att lägga upp ett lån, kreditengagemang eller någon annan tjänst eller abonnemang åt kunden.

Alla företag och banker tillämpar inte uppläggningsavgifter. Men de är förhållandevis vanliga, så i samband med att man letar efter olika produkter eller tjänster kan det vara bra att hålla utkik efter detta.

uppläggningsavgift

0 kronor i uppläggningsavgift

Om det står att uppläggningsavgiften är 0 kronor, innebär detta att ingen uppläggningsavgift tas ut.
Huruvida en uppläggningsavgift finns eller inte bör dock inte ses som ett tecken på hela lånets eller tjänstens kostnad. Även om uppläggningsavgiften är 0 kronor, kan nämligen andra avgifter, räntor och liknande tas ut, som gör engagemanget dyrt.

Alla företag och banker får själva bestämma om de vill ta ut en uppläggningsavgift eller inte, och hur stor eller liten denna i så fall ska vara. Det finns därför inga allmänna regler om detta, så som konsument måste man själv vara noga med att jämföra dessa avgifter på egen hand. Hos en del företag kan det även gå att förhandla bort uppläggningsavgiften, framför allt om man har ett stort engagemang hos företaget sedan tidigare, eller om det t.ex. gäller ett mycket stort lån man ska ta.