Meny Stäng

Utfästelse

Ordet utfästelse kan ha flera olika innebörder. Här kommer vi dock att fokusera på begreppet i samband med husköp. En utfästelse från en säljare i samband med att man köper ett hus, en fastighet eller en lägenhet innebär nämligen att köparen befrias från undersökningsplikten, vilket man annars har när man ska köpa ett objekt av detta slag. Säljaren tar därmed på sig ansvaret för att allt är som det ska.

utfästelse

Allmänna uttalanden om skick, detaljer och liknande från säljarens sida är dock inte att betrakta som utfästelser. För att en utfästelse ska anses ha ägt rum måste väldigt specifika uppgifter ha lämnats.

Fler begrepp förklaras här.