Meny Stäng

Valutadag

Med valutadag menar man i bankvärlden den dag då en insättning görs på ett bankkonto, eller när räntan börjar beräknas. I regel är detta givetvis samma dag. Valutadagen är viktig eftersom det är den dag då man börjar räkna ränta på kontot, detta gäller både inlåningsräntor och utlåningsräntor. I regel ska valutadagen alltid vara den samma som när något sker på kontot. Så gör du en insättning till ditt bankkonto, ska valutadagen då man börjar beräkna ränta på denna insättning vara överföringsdagen, men i vissa undantagsfall kan även skillnader finnas.

valutadag

Överföringar gjorda i utländska valutor

Valutadagen kan även användas för att bestämma vilken kurs man ska använda för att beräkna ut betalningar och överföringar gjorda i utländska valutor, därav namnet från början. Utländska valutors värde kan ju nämligen ändras dag för dag, och då är det viktigt att man använder den dagsaktuella kursen för sådana transaktioner för att allt ska gå rätt till. Betalar du med ditt bankkort i USA, ska valutadagen för detta köp t.ex. vara köpdatumet och inget annat, t.ex. när banken bokför köpet.

Att man är tydlig med vilken valutadag som gäller i t.ex. kontoutdrag och liknande kommunikation från bankens sida mot kunden underlättar för både bank och kund. Detta eftersom missförstånd då inte händer lika rätt gällande vilken kurs samt vilken ränta som ska tillämpas.

Fler begrepp förklaras på sidan Ekonomiska begrepp.