Meny Stäng

Så gör du en hushållsbudget

Om du vill få bättre koll på dina utgifter och din ekonomi i allmänhet är ett av de bästa sätten att göra detta på att ha en hushållsbudget. Då blir det nämligen betydligt lättare att hålla reda på vad man spenderar sina pengar på, och hålla koll på att man inte spenderar för mycket på onödiga saker som man inte prioriterar. Men hur går man egentligen till väga för att skapa en hushållsbudget? Detta får du tips på här!

Steg 1

För att kunna göra en budget måste du först lista dina inkomster, samt dina fasta utgifter, som hyra, räkningar, lån och liknande. Dessa uppgifter kommer att vara basen för din hushållsbudget, så fast det kanske tar lite tid att ta reda på allt (framför allt när det gäller utgifterna) så är detta inte ett steg du bör slarva med.

Lättast hittar man uppgifter om sina utgifter genom gamla fakturor, sitt kontoutdrag hos banken, kvitton och liknande, så har du detta tillgängligt rekommenderar vi att du använder denna information för att räkna ut ett genomsnitt av utgifterna, eller för att göra en uppskattning av dem. Om du inte har gamla utgifter kvar, kan du istället vänta ett kvartal (då brukar man betala av för alla fasta utgifter man har åtminstone en gång), samla på dig dessa uppgifter och sedan göra en uppskattning.

hushållsbudget

Steg 2

Nästa steg blir att stapla upp alla utgifter och inkomster man har, så att man tydligt ser vad som är vad.
Många väljer att göra detta på egen hand, med hjälp av t.ex. Excel, men om du tycker att detta känns svårt, finns det även färdiga dokument och program som man kan ladda ned för detta.

Värt att veta om dessa program är att det finns betalversioner av dem, men det finns även många gratisversioner, så om du aldrig provat ett budgetprogram tidigare är det i regel inte värt att betala för dem, då gratisversionerna brukar funka bra för de flesta nybörjare.

Dela in dina utgifter och inkomster både årsvis, och sedan månadsvis. Att hålla koll på hela årets utgifter och inkomster blir nämligen lite för mycket för de flesta, så en månadsbudget brukar funka bättre för de flesta.
I detta skede är det dessutom bra att dela in framför allt utgifterna i olika kategorier, som t.ex:

  • Mat
  • Energi
  • Hygienprodukter
  • Försäkringar
  • Bil

Och så vidare. Detta är bra för då kan man så småningom, när man använt sig av budgeten ett tag, se hur fördelningen av pengarna är, och då är det lättare att se vart man kan dra ned på utgifterna om det skulle behövas. Det är även ett bra sätt att se till så att hushållsbudgeten är i balans, och att man inte spenderar oproportionerligt mycket på t.ex. nöjen eller något annat som kanske inte är helt nödvändigt, på bekostnad av något viktigare.

Steg 3

Nästa steg blir sedan att faktiskt börja använda budgeten. Den hushållsbudget du gjort från början är ju i själva verket mest en uppskattning av hur du tror att det kommer att bli, så därför är det viktigt att följa upp det hela och fylla i de faktiska inkomsterna och utgifterna, för att se om de stämmer med budgeten. Om du t.ex. har fler utgifter än vad du räknade med, så kommer ju hela budgeten att påverkas, då detta kommer att leda till att du kommer att behöva dra ned på utgifterna för något annat.

Att skriva ned vad man faktiskt spenderar pengar på gör det även lättare att sätta ihop kommande budgetar framöver, så även med tanke på detta är det viktigt att skriva ned hur det går och vad man lägger pengar på.

Hur ofta man ska skriva ned sina faktiska inköp och utgifter beror lite på vad man föredrar själv. En del väljer att göra detta varje gång de lägger pengar på något, eftersom detta får dem att även reflektera mer över sitt spenderade, men detta tar förstås mer tid, så därför väljer en del att istället spara alla kvitton eller liknande under en månad, och sedan föra in uppgifterna vid varje månadsskifte. Vad som passar bäst för just dig bestämmer du förstås själv, det viktiga är i detta sammanhang inte hur du skriver ned dina utgifter och inkomster, utan att du faktiskt gör det, samt att uppgifterna blir rätt.

Vad kan man göra om man märker stora problem i hushållsbudgeten?

Detta är faktiskt ett mer vanligt problem än vad många tror. Det är nämligen relativt ofta så när man gör en hushållsbudget att man märker att man spenderar betydligt mer på något än vad man trodde, eller att man helt enkelt inte har tillräckligt stor inkomst för att täcka de utgifter och den livsstil man har.

Om du märker att så är fallet även för dig, rekommenderar vi att du börjar med att ta en titt på de olika utgifterna. Ser någon av utgifterna oproportionerligt stor ut? (Om du inte vet hur stora utgiftsposterna bör vara, kan sökmotorer som hjälper dig hitta andras hushållsbudgetar vara till hjälp i detta skede)
I så fall bör du börja fundera på hur du skulle kunna skära ned på just denna utgiftspost. Om du däremot tycker att i princip alla ugiftsposterna ser rimliga ut, bör du titta på alla utgiftsposterna för att se om du kan skära ned på någon av dem, ens lite grann. Kan du skära ned lite på flera av utgiftsposterna kan det nämligen bli stora sammanlagda summor i slutändan.

I de fall då du anser att du inte alls kan skära ned på en enda utgiftspost (vilket alltså är det lättaste sättet att få balans i en obalanserad hushållsbudget) bör du även börja fundera på om du kanske kan öka inkomsterna. Detta är dock, som de flesta säkert förstår, inte något man gör i en handvändning, så detta är inte möjligt för alla, men om inget annat hjälper är det nästan den enda lösningen. Några förslag på vad man kan göra för att öka inkomsterna är:

  • Att skaffa ett extraknäck
  • Att jobba extra på de jobb där detta är möjligt under en viss period
  • Att byta investeringsformer (om man har investeringar) till former som ger dig avkastning mer ofta.

Några tips för att få ned utgiftsposterna i hushållsbudgeten

Om du tycker att det känns svårt att få ned de olika utgiftsposterna i din hushållsbudget finns det förstås en rad olika saker man kan göra för att få lite tips om hur detta skulle kunna gå till. Några exempel på åtgärder för detta, som många glömmer bort är:

Att göra en jämförelse för internetkostnader, som bredband, och se om man kanske inte skulle kunna få tag på ett motsvarande bredband billigare hos en annan leverantör än vad man har idag. Detta är värt att ta en titt på, då många bredbandsbolag och andra leverantörer ofta har olika specialerbjudanden för nya kunder. Dessutom finns det idag mycket smidiga jämförelsetjänster som jämför priser på bredband och liknande åt dig automatiskt. Dessa hittas enkelt med hjälp av sökmotorer och har hjälpt väldigt många att få ned sina bredbandskostnader.

Det samma gäller givetvis även utgifter för telefoni och mobiltelefoni, som är två andra saker som man ofta lätt kan byta leverantör för och på så sätt spara en bra slant. Även för dessa abonnemang finns det jämförelsetjänster man kan använda. Idag kan även allt fler göra sig av med sin fasta telefon, så att fundera på om inte även detta skulle kunna vara möjligt är ett annat bra alternativ.

Även när det gäller el kan man ofta byta elleverantör idag på många orter. I takt med att fler elleverantörer tillkommit på den svenska marknaden har även priserna gått ned hos många av dem, så att ta en titt på om du verkligen har det billigaste elabonnemanget idag är också en bra ide.

En annan stor utgift som många har är även försäkringar. Givetvis ska man inte göra sig av med nödvändiga och viktiga försäkringar bara för att spara pengar, detta kommer man ju säkert att ånga i efterhand, men många har en bra slant att spara genom att helt enkelt samla försäkringarna hos ett och samma försäkringsbolag, då många försäkringsbolag erbjuder mängdrabatter. Så att ta en titt på om detta är möjligt är ett bra alternativ för många. Dessutom kan man alltid försöka jämföra priser på försäkringar annars också, men om du hittar en motsvarande försäkring som är billigare hos ett annat försäkringsbolag än vad du har idag, se alltid till att läsa villkoren för försäkringen noga, då även omfattningen av försäkringen kan vara annorlunda med anledning av detta.

Om det däremot är matkostnaderna som sticker iväg lite, kan ett bra sätt att få ned dessa vara att börja handla med en inköpslista och planera måltiderna i förväg. Detta gör nämligen många i alldeles för liten utsträckning, och oplanerade inköp har en förmåga att bli väldigt dyra, eftersom man då köper mycket onödiga saker när man väl handlar, och dessutom behöver handla oftare. Så gör ett försök till att sätta ihop en veckomeny om du inte redan gör detta, skriv noga ned en inköpslista som gör att du kan tillaga dessa rätter, och följ sedan inköpslistan till punkt och pricka.

Om du däremot äter ute ofta, vare sig det är till lunch eller på kvällarna, blir det i regel ännu lättare att dra ned matkostnaderna. Försök att ersätta åtminstone några av de gånger då du i regel äter ute med en hemmalagad måltid, då man ofta kan laga samma mat till en bråkdel av priset som restaurangerna tar ut själv.

Glöm inte sparandet!

En viktig post som man inte bör glömma när man gör en hushållsbudget är förstås sparandet. Att spara regelbundet är nämligen en viktig förutsättning för att man ska kunna förbättra sin ekonomi på lång sikt. Däremot så varierar det ju givetvis hur mycket man faktiskt kan spara varje månad. Men kom ihåg: Att spara något åtminstone är bättre än att inte spara alls! Så även om den summa som du känner att du kan avvara för sparande idag kanske känns futtig, så är det bättre att du kommer igång med att spara detta åtminstone, för att sedan öka detta på sikt. Så fundera noga på hur mycket du kan spara när du satt ihop din hushållsbudget, automatisera sedan sparandet (genom att låta banken ta detta belopp, som du bestämt dig för att spara, från ditt konto automatiskt vid en viss tidpunkt på månaden), och ha som mål att efter en viss period försöka öka detta belopp.

Att spara är i mångt och mycket en vana, och dessutom tycker många att detta blir riktigt kul i takt med att man ser att sparkontot växer, så även om sparande inte har varit en prioritet för dig tidigare, låt det bli det i och med att du nu jobbar aktivt med din ekonomi genom att sätta ihop en budget.

Några avslutande ord om att göra en hushållsbudget

Många tycker att det känns jobbigt att göra en hushållsbudget, trots att de vet hur viktigt detta är. Detta eftersom man kanske låtit utgifterna sticka iväg allt för mycket utan att märka det, eller för att man har utgiftsposter som man inte riktigt känner att man kan stå för. Men låt inte din ångest eller det faktum att det är jobbigt att göra en hushållsbudget stå ivägen för att förbättra din ekonomi. Det är trots allt ett steg i rätt riktning att göra något åtminstone, och dessutom är budgetering en sådan sak som blir lättare och mer lättförståeligt när man gjort det några gånger. Så att göra den första budgeten är alltid svårast! Det är inte för intet som denna metod används i program som t.ex. Lyxfällan, att ha en hushållsbudget och hålla sig till den funkar faktiskt, så metoden är guld värd för alla som vill ha lite bättre ekonomi!

Ett bra sätt att göra det här med budgetering lite mer motiverande och lite roligare är dessutom att sätta upp specifika mål för sig själv, t.ex. att man har en hushållsbudget för att få ned onödiga utgifter så att man kan spara till något som man sett fram emot länge, t.ex. en resa, något man vill köpa eller liknande. Så om du tycker att det känns jättetrist att ha en hushållsbudget, fundera på vad som skulle kunna motivera dig i samband med detta, och försök sedan sätta så specifika mål som möjligt relaterat till detta för att göra det lättare.