Meny Stäng

Vad är SMS?

Vad är SMS?

Ordet ”SMS” är en förkortning av engelskans ”Short Message Service”. På svenska kallas det för ”textmeddelande”. Som namnet lyder så innebär det att man kan skicka ett kort textmeddelande, som också är tanken med tjänsten. Men idag är det mer vanligt att man skickar längre sms till varandra. Ett sms har ett begränsat antal med ord som man kan skriva, förr var det inte många ord alls, eftersom tanken var att man endast skulle skicka korta meddelanden, samt att man inte hade kommit så långt i tekniken. Men på senare år har man alltså kunnat skriva längre sms eftersom det inte är samma begränsning på ord längre. Man har också utvecklat tekniken så att man ska kunna skicka längre meddelanden till varandra. Att skicka sms är en digital tjänst och man skickar alltså sms med exempelvis mobiltelefonen, som är det allra vanligaste. Men det går även att skicka sms från en dator till en mobiltelefon, eller tvärtom. Världens första sms skickades den 3 december år 1992, det skickades över Vodafones engelska GSM-nät. Personen som skickade sms:et heter Neil Papworth och han skickade sms:et via en dator till mobiltelefonen Orbitel 901, som var Vodafones telefon.

Varför skickar man sms?

En del människor tycker det är mer bekvämt att skicka ett sms, istället för att exempelvis ringa. Dessutom glömmer man inte vad som är sagt eftersom sms:et fortfarande ligger kvar i telefonen, vilket är bra om det är något viktigt som man måste komma ihåg. Andra har inte möjlighet att prata i telefon hela tiden och tycker därför det är lättare att skicka ett sms. Sms har blivit mycket vanligt idag och det skickas många sms världen över. Sms har alltså blivit en typ av kommunikationskälla för de som inte kan, orkar eller har möjlighet att ringa. Det är mycket vanligt idag att man för en konversation över sms, istället för att föra en konversation över ett telefonsamtal.

Tekniken har gått framåt

Förr skickade man endast text i sina sms, idag kan man skicka både figurer och bilder, som också är väldigt vanligt. Figurerna kallas för ”emojis” och är förinstallerade i dagens mobiltelefoner. Det är alla möjliga figurer, allt från smileys, till gubbar, till hjärtan. Man kan även skicka bilder, men då kallas det dock för ”MMS”. Många förväxlar sms och mms, men principen är densamma för både sms och mms.

Sms kommer inte alltid fram

Med största sannolikhet kommer alla sms fram till mottagaren, men det finns inga garantier på att sms:en ska göra det. Detta är något man försökt att utveckla, men man har inte kommit så långt i tekniken ännu. Om man skriver något som verkligen är viktigt i ett sms så bör man spara ner det eftersom det finns tillfällen då sms:et inte når mottagaren. Det är en nackdel med att skicka sms. Även om det finns många fördelar med att skicka ett sms, så bör man även ha i åtanke att sms:et kan försvinna, liksom ett vanligt brev. En av många fördelar med att skicka sms är dock att det inte tar lika lång tid att skicka det som med ett vanligt brev eftersom de når mottagaren ganska direkt. Det varierar dock beroende på vart mottagaren befinner sig, men i de allra flesta fall går det väldigt snabbt att skicka ett sms.